Openbare lezing 21 juni: De stem van de stilte – Ingmar de Boer

H.P. Blavatzky’s boek De Stem van de Stilte is een weergave van drie tekstfragmenten die elk een specifieke fase van het spirituele pad beschrijven.
Tijdens deze avond kunnen we de spirituele beoefening die in de drie fragmenten wordt beschreven gezamenlijk bespreken, alsmede de fundamentele keuzes en moeilijkheden die daarmee gepaard gaan.
Ingmar de Boer is vicevoorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland.

Met deze lezing sluiten we ons jaarthema “Struikelend op het Pad” af. Deze lezing stond eerder gepland op 19 januari, maar kon toen niet doorgaan. 

Online lezing 17 juni: ‘Yogapsychologie – een weg tot zelfontdekking’

Yogapsychologie gaat in op hoe het lichaam, de geest en de Ziel met elkaar zijn verbonden en laat ons onszelf kennen. Yogapsychologie omvat niet alleen de psychologie van de menselijke geest, maar biedt een transformatieve weg naar eenwording met het kosmische oneindige en tijdloze Bewustzijn.
De yogatradities, Vedanta en theosofie bieden ons handvatten op deze weg tot zelfontdekking en het transformerende pad naar Zelfrealisatie. Deze tradities bevatten geweldige inzichten over het begrijpen van de diepere lagen in onszelf, onze innerlijke wereld en relatie tot het Absoluut Bewustzijn.  
Volgens de yogatradities maar ook de theosofie en andere stromingen, bestaat de mens uit verschillende lagen of niveaus van bewustzijn. Deze meervoudigheid omvat het fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspect van de mens. We gaan in deze lezing dieper in op het kennen van onszelf en methoden om de lagere aard of lichamen te overstijgen en onze hoogste (buddhi) intelligentie te cultiveren.
Daaruit ontstaan vragen zoals: hoe kan je jezelf fijngevoeliger afstemmen om de diepten en lagen van je bewustzijn te leren kennen? En daardoor een dieper begrip te krijgen van Bewustzijn, het leven, jezelf als individu en onze menselijke ervaring. Wat is de werking van dualiteit en hoe kan je die overstijgen? Welke natuurkrachten werken in ons en hoe kunnen we anders kijken naar lijden en obstakels gebruiken om te groeien en inzichten op te doen? Hoe cultiveren we een ‘sattvisch’ of harmonieus bewustzijn dat voorbij gedachten gaat? Vragen waar de wijsheidstradities en moderne inzichten antwoorden op proberen te formuleren.
Yogapsychologie biedt ons diepe inzichten over onszelf en toepasbare methodieken om het lagere zelf te overstijgen op het pad naar Zelfrealisatie.
We laten ons inspireren door ideeën en methodieken van klassieke en moderne leraren, van Krishnamurti tot I.K. Taimni, Sri Ram, Ravi Ravindra, Annie Besant en Swami Sivananda, en eigentijdse therapeuten als Gabor Maté, Bessel van der Kolk, de theosoof Vic Hao Chin en anderen. 
De lezing voert van theorie naar praktische toepassing in ons dagelijks leven en geeft je inzichten en handvatten die je meteen toe kan passen.
Onderwerpen in deze lezing zijn:

  • Bewustzijn, het ego of ‘ik’ en Zelfrealisatie
  • Kennis van het Zelf cultiveren
  • Concepten uit de Veda’s en de yoga sutra’s van Patanjali zoals de aard van de denkgeest & gedachten, neigingen en patronen en meditatie en hoe daaraan voorbij te gaan
  • Werken met de samengestelde lagen van de mens – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
  • De werking van natuurkrachten in ons
  • Transformatieve methoden op de weg naar Zelfrealisatie

Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Meer informatie vind je op www.yogafilosofie.nl onder agenda.

De lezing wordt gegeven door: José van der Loop
Datum: 17 juni 2024
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten – 15 euro – na betaling via Tikkie ontvang je een Zoom link
Locatie: online via Zoom
Aanmelden via: 

De lezing wordt gegeven door José van der Loop in samenwerking met de Theosofische Vereniging Nederland. Meer informatie: www.yogafilosofie.nl en www.theosofie.nl

7 t/m 11 juni: Zomerschool over “Spiritualiteit in deze tijd”

In juni dit jaar wordt een Nederlandse zomerschool georganiseerd.

Nooit eerder is het aantal impulsen dat op ons afkomt zo groot geweest. Nooit eerder beschikten we over zo veel informatie via de diverse media over politiek, wetenschap, filosofie, et cetera. We worden hierdoor dagelijks uitgedaagd om het evenwicht te bewaren, om het goede, het ware en het schone achter de verschijnselen te herkennen. Deze zijn met elkaar verbonden. Het schone is de zichtbare uitdrukking van het ware, zoals het goede zich laat zien door het schone in actie. De dagelijkse impulsen zijn echter vaak tegenstrijdig, er is veel ruis. Dit vraagt om evenwichtskunsten in ons bewustzijn.

Op zich is dit geen nieuw proces. De wijsheidstraditie, waar de Theosofische Vereniging bij uitstek een exponent van is, heeft zich altijd bezig gehouden met de verschillende aspecten van bewustzijn en hun onderlinge samenhang. Hoe bijvoorbeeld angst, emotie, begeerte, die ieder hun eigen waarde hebben, de meer spirituele, vrij makende aspecten van het bewustzijn in de weg staan.

Tijdens de zomerschool willen we samen onderzoeken hoe spiritualiteit een bijdrage kan leveren om andere antwoorden te vinden voor de uitdagingen van deze tijd, hoe we hier in ons dagelijks leven mee om kunnen gaan. In de ochtenden door twee korte inleidingen, in de middag kunnen de deelnemers een keuze maken uit een aantal workshops. Alle programma onderdelen hebben een relatie met het thema Spiritualiteit in deze tijd.

Klik hier voor het volledige programma!

Rotterdam 7 juni: Rondleiding Justus van Effencomplex, vooraf aanmelden noodzakelijk.

Meld je snel aan op  , er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

In vervolg op de lezing ‘Theosofie in de architectuur die Arjan Hebly op 4 maart van dit jaar gaf in onze Loge, wordt er op vrijdagmiddag 7 juni 2024 een excursie georganiseerd naar het ‘Justus van Effen complex’ in Rotterdam.

In 1922 is, in de toentertijd spiksplinternieuwe wijk Spangen in Rotterdam, het Justus van Effen complex gereed. In een omsloten hof betrekken 264 gezinnen hun nieuwe woning. Het is een bijzonder project. Met name de zogenaamde ‘luchtstraat’, een straat op de tweede verdieping, is een absolute noviteit. Liften brengen de bakkerskar, de melkman en zelfs het paard van Sinterklaas naar boven. En afgezien van deze luchtstraat blinkt het project in meerdere zaken uit, zoals een monumentaal badhuis, centrale verwarming, een nieuw systeem voor de vuilverwerking en uitgekiende woningplattegronden. De bedenker van dit alles was Michiel Brinkman, een door de theosofie geïnspireerde architect.

Arjan Hebly zal ons tijdens de rondleiding de theosofische motieven laten zien, die in het Justus van Effencomplex zijn verwerkt, zoals de symbolische moeder, theosofisch kleurgebruik en het Kundalini motief.

We verzamelen om 13.30 uur bij de ingang van het complex. Vanuit den Haag met het OV: neem de trein naar Schiedam-centrum en vandaar de metro naar Marconiplein. In de betreffende wijk geldt betaald parkeren (ongeveer € 2,- per uur).

Arjan Hebly (1958) is architect en heeft zijn eigen bureau, Hebly Theunissen architecten, in Delft. Het bureau maakt plannen voor verouderde buurten en wijken, projectmatige en particuliere woningbouw, verbouwingen en restauraties. Daarnaast publiceert hij regelmatig over architectuur.

Openbare lezing 17 mei: De weg van een mysticus – Kees Voorhoeve

Het bewandelen van een mystieke weg heeft als doel in contact te zijn met de levende essentie, de bron van ons bestaan, waardoor onze houding fundamenteel veranderd kan worden in liefde en wijsheid.
We komen dan thuis bij wie we wezenlijk zijn en kunnen bewust meewerken aan het evenwicht in onszelf en de wereld. In deze lezing zullen enkele uitgangspunten, fases en valkuilen van de mystieke weg besproken worden.
Kees Voorhoeve heeft studies gevolgd over westerse mystiek, kabbala en boeddhisme.
Hij geeft les aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht over spiritualiteit mystiek en meditatie.

Analytisch Idealisme en Theosofie – drie bijeenkomsten in Naarden

Drie bijeenkomsten in Naarden aan de hand van video’s van Bernardo Kastrup.
De fysisch-materialistische wetenschap is een grens gepasseerd. Vooral de
deeltjesfysica (quantumfysica) is voorbij een grens gegaan van wat men aanvankelijk materie noemde. Wat voorbij die grens werd gevonden, werd benoemd en geduid zoals men in het materialistische denken gewend was. Bijvoorbeeld wordt het woord deeltje gegeven aan iets wat geen deeltje meer is. Wat betreft het woord golf: de wetenschap blijkt niet goed te kunnen uitleggen “wat” er precies “golft”. Wetenschappers zouden consequenties kunnen trekken uit wat is ontdekt, en hun denkwijze en visie hieraan kunnen aanpassen. Dat zou een hele omwenteling van onze visie op de realiteit kunnen betekenen. Zo’n alternatieve visie kennen we al wel, namelijk uit niet-westerse culturen, vooral in het oosten. Ook uit westers idealisme en mystiek kennen we zulke alternatieve visies. Blijven we trouw aan onze moderne manier van denken, van empirisch onderzoek, logica en rede dan kom je op het spoor van metafysisch idealisme, een nietmaterialistische zienswijze.

Eén van de vormen van metafysisch idealisme zullen we in deze bijeenkomsten samen bestuderen. Het analytisch idealisme van Bernardo Kastrup is een filosofie die zijn basis heeft in het moderne etenschappelijke denken, maar het materialisme kritiseert en uiteindelijk overstijgt. Boeiend en verrassend is het, te zien dat deze visie als twee druppels water lijkt op alternatieve oosterse visies en esoterische kennis van duizenden jaren oud. In de video’s van Bernardo Kastrup wordt dit aspect niet specifiek benoemd, maar in de drie bijeenkomsten kunnen we die vergelijking wel aan bod laten komen. Deze drie bijeenkomsten Per mail kun je aangeven dat je interesse hebt om deel te nemen. Je krijgt dan de links van de video’s plus Nederlandstalige transcripten per mail toegestuurd. Per bijeenkomst behandelen we de stof van drie of vier video’s. De locatie van de bijeenkomsten is gebouw Ashrama (en St Michael’s House) op het landgoed van het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Meedoen betekent dat je voorafgaand aan de bijeenkomst een aantal video’s thuis bekijkt, waarna we dan tijdens de bijeenkomst met elkaar de ideeën verder kunnen onderzoeken. Daarnaast kunnen we samen onderzoeken waar en hoe deze nieuwe filosofie te vergelijken is met de oude wijsheid en de ideeën van eigentijdse spirituele bewegingen. Hoe zouden deze ogenschijnlijk zeer verschillende vormen elkaar kunnen inspireren?

Toegankelijkheid
Om deel te nemen hoef je geen natuurkundige te zijn. Het materiaal wordt in de video’s luchtig vanuit een gemakkelijke stoel besproken. We kunnen daardoor zo laagdrempelig mogelijk met deze nieuwe filosofie kennismaken. Voor spiritueel geïnteresseerden kan dit materiaal een eerste stap vormen tot een op modern denken gebaseerde manier van kijken naar de werkelijkheid. Wat betreft de kosten voor deelname: hierin wordt voorzien door de Theosofische Vereniging in Nederland, zodat aan deelnemers alleen een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Overpeinzen, mijmeren/mediteren en onderling uitwisselen.
Onze hersenen moeten de tijd krijgen te wennen aan de nieuwe breinpaden. We ontdekken tijdens de studie wellicht dat we, zonder het ons te realiseren, ondanks onze spirituele interesse vaak toch steunen op materialistisch denken. In de groepsbijeenkomsten zullen we onze ervaringen delen, en van elkaar leren. Kastrup zegt in één van de video’s:
Er zijn veel mensen en instellingen die pleiten voor idealisme gebaseerd op introspectie zoals meditatie, spiritualiteit, religie. [… Ik vond] dat er ook een logisch en empirisch argument is voor analytisch idealisme dat niet afhankelijk is van persoonlijk spiritueel inzicht, en dat is waar wij ons op toeleggen en wat we proberen over te brengen.

Gegevens in het kort
Locaties: Ashrama (20 en 27 april) en St Michael’s House (18 mei) op het ITC in Naarden.
Adres Ashrama: Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Adres St Michael’s House: Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
Data 20, 27 april en 18 mei 2024
Kosten vrijwillige donatie voor koffie en thee
Begeleiding Ad Rek
Aanmelden Ad Rek: 

 

Links met meer informatie
a. https://opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialist-science
b. https://galileocommission.org/report/
c. https://www.essentiafoundation.org/
d. https://www.youtube.com/watch?v=X9MRsGiAaBw
e. https://nl.wikipedia.org/wiki/Perennialisme

Aankomende evenementen