Utrecht Multiple Color Gradient Skyline Banner

'Een spirituele werkplaats', wat verstaan we daaronder? In Utrecht organiseren we lezingen, studiegroepen en andere bijeenkomsten.

De lezingen zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen. Aan de studiegroepen kunnen naast leden ook belangstellenden deelnemen die nader kennis willen maken met theosofie en de loge. 

Programma

Ons jaarprogramma bestaat uit diverse studiegroepen, meditatiebijeenkomsten, raja yoga, ledenavonden en lezingen. Uitgebreide informatie over ledenavonden en openbare lezingen die meestal op de 3vrijdag van de maand plaatsvinden, vindt u op de pagina agenda.

Contact

U bent van harte welkom in onze Loge tijdens openbare avonden.
Kijk voor adresgegevens en openingstijden van de Loge en de bibliotheek op de pagina contact.
Hier vindt u ook een kaart en de routebeschrijving naar ons pand evenals informatie over parkeren.

Lidmaatschap

Het is gebruikelijk om, voordat u officieel lid wordt, een of twee seizoenen de lezingen te bezoeken en u eventueel aan te sluiten bij een van de studiegroepen. Dit laatste is niet noodzakelijk maar is wel aan te bevelen. U zult dan een (beter) idee krijgen wat Theosofie is.

Geschiedenis

De ‘Loge Utrecht’ is een onderafdeling van de landelijke vereniging, de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN), welke op haar beurt onderdeel is van de internationale vereniging, The Theosophical Society, in Adyar (India). Lees meer over de Loge Utrecht op de pagina geschiedenis.