Utrecht Multiple Color Gradient Skyline Banner
Jiddu Krishnamurti 1968 by Mark Edwards

Jiddu Krishnamurti leefde van 1895 – 1986. Zijn leer is gebaseerd op de mogelijkheid van volledige spirituele vrijheid, door aandachtige observatie van de eigen geest en zijn reacties, op het moment dat deze zich voordoen. Relaties met het taoisme en het zenboeddhisme zijn herkenbaar.

Centraal in zijn leer staat het gezegde “De waarheid is een land zonder vooraf bepaalde paden”.
Geen methode, geen religie, geen leraar kan naar de waarheid leiden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen pad.

Wat Krishnamurti ook zei, hij heeft er nooit een theorie van gemaakt. Want alleen wat iemand zelf ziet, is echt inzicht, niet wat men in boeken leest. Hij probeerde te voorkomen dat er een nieuwe ideologie uit voortkwam. Volgens hem zouden zijn uitspraken juist mensen moeten aanmoedigen om achter de waarheid van ons leven en het leven als geheel te komen. Hij behandelde thema’s als het denken, het ego, geweldloosheid, de dood en nationalisme.

Krishnamurti ziet alle menselijke conflicten als het resultaat van de innerlijke staat van mensen. Het eerste waar men aan moet denken is niet sociale actie of een politieke omwenteling, maar een innerlijke transformatie.

Uit: Aan de voeten van de meester:

De zes eigenschappen welke speciaal voor “goed gedrag” vereist worden zijn door de Meester als volgt aangegeven:

  1. Zelfbeheersing ten aanzien van het denkvermogen.
  2. Zelfbeheersing in handelen.
  3. Verdraagzaamheid.
  4. Blijmoedigheid.
  5. Eenpuntigheid.
  6. Vertrouwen.

“Leid mij uit het Onwerkelijke naar het Werkelijke.
Leid mij uit de duisternis naar het Licht
Leid mij uit de Dood naar de Onsterfelijkheid”.


Andere theosofen en niet-theosofen over het pad naar waarheid en wijsheid

HELENA PETROVNA
BLAVATSKY

ETTY
HILLESUM

MEISTER
ECKHART

RAINER MARIA
RILKE

TIM
BOYD

Aankomende evenementen