Utrecht Multiple Color Gradient Skyline Banner

Geschiedenis van de Theosofische Vereniging Loge Utrecht

De "Loge Utrecht" is een onderafdeling van de landelijke vereniging, de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN), welke op haar beurt onderdeel is van de internationale vereniging, The Theosophical Society, in Adyar (India).

De "Loge Utrecht" is opgericht op 17 januari 1901. Waarschijnlijk maakte de Loge toen al gebruik van het huidige pand aan de Kruisstraat 307. In die tijd deed de Vereniging veel stof opwaaien, omdat zij zich onder andere afzette tegen de dogmatiek van de gevestigde religies. Toen de Loge een platform bood voor discussie op het gebied van godsdienst, filosofie en wetenschap, was de belangstelling hiervoor groot. In 1917 werd het gebouw aan de Kruisstraat door de toenmalige leden gekocht. Tegelijk is toen de "Theosofia Stichting" opgericht om de bezittingen van de Loge te beheren, opdat het materiële en spirituele werk gescheiden bleef.

In maart 1941 werd het bestuur van de Loge door de bezetter gedwongen het gebouw te verkopen en de Vereniging te liquideren. Met de bekende grondigheid werden ook de bibliotheek en archief vernietigd. In mei 1945 kwamen de leden weer bijeen en zetten alles in het werk om het verenigingsgebouw weer in bezit te krijgen. Pas in december 1958 werd het gebouw weer aan de Loge overgedragen. Nog steeds is de Loge in Utrecht een platform voor spiritueel Theosofisch werk. Er worden studies gevolgd, lezingen gegeven en onderwerpen besproken, die zijn aangedragen door leden of belangstellenden.

In 2021 vierde de loge haar 120-jarig bestaan met een bijeenkomst in de sfeervolle Gertrudiskapel in Utrecht met een voordracht door Annine van der Meer, getiteld “Maria Magdalena in esoterisch perspectief”.