Utrecht Multiple Color Gradient Skyline Banner

Helena Petrovna Blavatsky werd geboren in 1831 in het huidige Oekraïne. Zij groeide op in een Russisch adellijk milieu. Vanaf haar jeugd bezat ze opmerkelijke paranormale vermogens. Een groot deel van haar leven bracht zij reizend over de wereld door.

Op 8 september 1875 was zij mede-oprichtster van de Theosophical Society in New York.
Later richtte zij nog de Esoterische School op. Bekende boeken die zij geschreven heeft zijn: Isis ontsluierd, De Geheime Leer, De sleutel tot de Theosofie en De stem van de stilte.

Uit De stem van de stilte:

Het denken is de grote vernietiger van het werkelijke. Laat de discipel de vernietiger vernietigen. De leerling zegt: Leraar, wat moet ik doen om tot wijsheid te komen? Wijze, wat om volmaaktheid te verwerven?

Zoek naar de paden. Maar lanoe (leerling), wees rein van hart voordat u aan uw reis begint. Leer, voordat u uw eerste stap zet, het werkelijke van het bedrieglijke te onderscheiden, het steeds voorbijgaande van het eeuwigdurende. Leer vooral verschil te zien tussen verstandelijke kennis en zielenwijsheid, tussen de leer van het “oog” en die van het “hart”.

Wees als de oceaan die alle stromen en rivieren in zich opneemt. De machtige rust van de oceaan blijft onbewogen: hij voelt ze niet.


 

Andere theosofen en niet-theosofen over het pad naar waarheid en wijsheid

JIDDU KRISHNAMURTI

ETTY
HILLESUM

MEISTER
ECKHART

RAINER MARIA
RILKE

TIM
BOYD

Aankomende evenementen