Utrecht Multiple Color Gradient Skyline Banner

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Het is gebruikelijk om, vóórdat u officieel lid wordt, een of twee seizoenen de lezingen te bezoeken en u eventueel aan te sluiten bij een van de studiegroepen. Dit laatste is niet noodzakelijk maar is wel aan te bevelen. U zult dan een (beter) idee krijgen van wat Theosofie is.

Om officieel lid te worden van de Loge moet men ook lid zijn van de Theosofische Vereniging in Nederland (T.V.N.). Klik hier voor informatie over de landelijke contributie. Voor het lidmaatschap van de loge Utrecht is ook nog een gering bedrag aan contributie verschuldigd. Dit bedraagt € 12,-- per jaar. Gezinsleden betalen € 10,-.

Wilt u alleen op de hoogte blijven van het actuele nieuws over lezingen en studies? Registreer u dan als "belangstellende" bij de secretaris!

Geschiedenis

Op de pagina Geschiedenis vertellen wij iets meer over de rijke historie van onze Loge.

Agenda

Op de pagina Agenda vindt u uitgebreide informatie over al onze activiteiten.

Aankomende evenementen