Activiteit 26 april: Mantra’s zingen. Aanmelden vooraf noodzakelijk.

Mantra zingen heeft betrekking op devotie, de verbinding met een hogere dimensie. Het herhalen van een korte zin, soms uren durend of 108 keer aanroepen; het is afhankelijk van de traditie die erbij hoort.
De vraag is wat heb je eraan om mantra te zingen ? De ervaring leert dat er een zuivering en vrede ontstaat die diep in je hart verankerd zal worden. Zodoende kan het als een verrijking voor het leven gelden.
Er staat voorlopig zeven keer gepland om de smaak te proeven, het wordt een zo laag mogelijke drempel voor de deelnemers om kennis te maken met een stuk eeuwenoude traditie van de mensheid.

Let op: activiteit gaat alleen door bij voldoende belangstelling. Daarom per keer van tevoren aanmelden bij !

Online lezing 22 april: De aard van Bewustzijn en de mens

ZOOM ‘De aard van Bewustzijn en de mens – inzichten vanuit de Veda’s en de theosofie’
Deze lezing wordt gegeven door José van der Loop in samenwerking met de Theosofische Vereniging in Nederland. Meer informatie: www.yogafilosofie.nl en www.theosofie.nl

Bewustzijn, Goddelijkheid, het Absolute, de Bron, het zijn allemaal begrippen om het ene Bewustzijn te duiden dat in ons huist. Het onderzoeken van de aard van Bewustzijn gaat in op het vinden van antwoorden op dit uiterst intrigerende en wezenlijke vraagstuk voor ons.

Want wie de geschriften van de Veda’s of tradities zoals Advaita Vedanta of zelfs yogafilosofie bestudeert, komt al snel uit bij fundamentele vraagstukken zoals: wat is de aard van het Absoluut Bewustzijn, wat is de natuur van onze Ziel, wat zijn de kenmerken van het ego en hoe verhouden Bewustzijn, de Ziel en ons ego zich tot elkaar?

Kennis hebben van wat Bewustzijn is, wat de Ziel is en wat ons ego kenmerkt, maakt onderdeel uit van de jnana yoga traditie en helpt om via ons intellect een beeld te vormen van dit onkenbare Beginsel. Zoals de theosoof Taimni schrijft: ‘De Veda’s en Upanishaden staan vol indirecte toespelingen, prachtige beschrijvingen en symbolische voorstellingen van dit onbekende en intellectueel gezien, onkenbare beginsel, en zij reiken de middelen aan waarmee wij binnen de onpeilbare diepten van ons bewustzijn een steeds levendiger besef van de aard ervan kunnen verwerven’.

Deze lezing biedt inzichten en perspectieven over deze intrigerende onderwerpen vanuit de Veda’s en de theosofie:

–           Definities over de aard van het Alomvattend Bewustzijn
–           Wat is de aard van ons individueel bewustzijn
–           Wat zijn de kenmerken van ons ego
–           De relatie tussen Bewustzijn en de Ziel
–           Het meervoudig beeld van de mens
–           De natuur van de illusie
–           De wet van het Ene en het vele
–           De transformerende kracht van liefde

Het is verrijkend om verschillende ideeën te bestuderen en naast elkaar te leggen want de diverse tradities bevatten waarheden waarmee je je eigen beeld compleet kan maken.

Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Meer informatie vind je op www.yogafilosofie.nl onder agenda.

De lezing wordt gegeven door: José van der Loop
Datum: 22 april 2024
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten – 15 euro – na betaling via Tikkie of per bank ontvang je een Zoom link
Locatie: online via Zoom
Aanmelden via: 

De volgende lezing van José in deze reeks is op 17 juni 2024 Ýogapsychologie – een weg van zelfontdekking’

Online lezing ‘Spiritualiteit uit de woestijn’ 26 feb 2024 19:30 – 21:30 uur

De Woestijnvaders- en moeders waren een groep christelijke monniken die in de woestijnen van Egypte leefden in de 4e en 5e eeuw. Zij leidden inspirerende levens in afzondering van het drukke maatschappelijke bestaan. Hun levens inspireren velen tot op de dag van vandaag. Deze monniken streefden ernaar om de eenheid met God of het hogere te ervaren in de louterende stilte van de woestijn en in de diepten van hun hart. In deze afzondering worstelden ze net als eenieder met hun menselijkheden. Hun wijsheden zijn opgetekend in vele boeken en geschriften.

De woestijnmonniken bieden ons daarmee een schat aan levenservaring over de wijze waarop ze omgingen met bijvoorbeeld angst, woede, pijn, afgunst en onrust en het streven naar een atmosfeer van liefde, begrip en mededogen.

Wie waren deze spirituele atleten en waarom zijn zij belangrijk voor ons? Wat zijn de tijdloze wijsheden die de woestijnmonniken ons bieden en hoe kunnen wij deze in ons leven in de huidige tijd toepassen?
In deze lezing krijg je inzicht in de inspirerende raadgevingen en diepe wijsheden, levens en historische context van de woestijnvaders- en moeders. Maar ook praktische handvatten om die wijsheden in ons eigen leven toe te passen. Bijvoorbeeld de transformatieve werking van alleen zijn en stilte, de loutering van ascese, de kracht van contemplatief gebed en het streven naar het innerlijk verbonden zijn met God.

Onderwerpen in deze lezing zijn onder meer:

  • Inleiding in de vroeg Christelijke traditie van de woestijnmonniken
  • Enkele belangrijke geschriften
  • Een kijkje in de levens van woestijnvaders- en moeders
  • Inspirerende gezegden en praktische toepassing
  • De diepe transformatieve werking van alleen-zijn
  • De loutering van stilte en ascese
  • Hoe het praktiseren van liefde, mededogen en vrede een innerlijke weg vormt
  • De kracht van contemplatie en gebed
  • Ruimte voor vragen en dialoog

Deze onderwerpen worden verrijkt met eigentijdse inzichten van moderne heremieten en spiritueel leraren zoals koptische woestijnmonnik Father Lazarus, de priesters Cynthia Bourgeault en Henri Nouwen, schrijver en theoloog Mattias Rouw, de benedictijn Anselm Grün, Caroline Myss en anderen. Én hier en daar wordt natuurlijk een verbinding met yogafilosofie gemaakt om verrassende gelijkenissen te duiden en over en weer te verrijken!

Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Meer informatie vind je op www.yogafilosofie.nl onder agenda.

Openbare lezing 16 februari: “Het Graalmysterie van Parzival” – Benita Kleiberg

Wat is het mysterie van de graal? De graal dwingt de mens zelf op zoek te gaan naar de ontraadseling van dit mysterie. Eenieder die de moed heeft op zoek te gaan naar de graal begint evenals Parzival aan zijn eigen graalqueeste en voegt daarbij zijn ervaringen toe aan het graalverhaal.

Benita Kleiberg is van oorsprong keramiste, maar houdt zich nu bezig met schrijven van spirituele onderwerpen en lezingen geven.

Titels zijn: ‘Roos en Kabbala’ en ‘Het Graalmysterie van Parzival’.

Activiteit 26 januari: Mantra’s zingen

Mantra zingen heeft betrekking op devotie, de verbinding met een hogere dimensie. Het herhalen van een korte zin, soms uren durend of 108 keer aanroepen; het is afhankelijk van de traditie die erbij hoort.
De vraag is wat heb je eraan om mantra te zingen ? De ervaring leert dat er een zuivering en vrede ontstaat die diep in je hart verankerd zal worden. Zodoende kan het als een verrijking voor het leven gelden.
Er staat voorlopig zeven keer gepland om de smaak te proeven, het wordt een zo laag mogelijke drempel voor de deelnemers om kennis te maken met een stuk eeuwenoude traditie van de mensheid.

Let op: deze activiteit vindt plaats iedere vierde vrijdag van de maand en dus niet iedere eerste vrijdag van de maand, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

22 december: Viering van het Lichtfeest (leden en genodigden)

Stilaan loopt het jaar ten einde. Opnieuw is een cirkel rond. Deze tijd van het jaar kenmerkt zich door gebruiken, feesten en plechtigheden. Deze zijn terug te voeren op de historie, de traditie, voor velen de geloofstraditie. Op het eerste gezicht lijken de kerkelijke tradities de toon aan te geven, doch de kerk heeft zich in vroeger tijden met haar feesten en plechtigheden aangesloten op de gebruiken en feesten, zoals die reeds eeuwenlang plaatsvonden. Kijk je naar het wezen ervan, dan zal je bemerken, dat het in feite gaat om de uitdrukking van het ritme van de natuur, van het levensritme ofwel de werking van de grotere kosmische orde.

Het levensritme en de kosmische orde, die zich in dit jaargetijde uitdrukken, daar richten we ons nu op. Opnieuw dient de cirkel als leidraad en met name de baan, die de aarde om de zon maakt. Deze nemen we waar als de beweging van de zon om de aarde, de cyclische beweging, die telkens een jaar duurt.

Wat betekent de zon voor de mens, voor de natuur, voor de aarde, voor het heelal? De zon is het centrum van ons zonnestelsel. Het is de bron van alle leven, de bron van licht en warmte. De zon geeft levenskracht, onvoorwaardelijk en onbegrensd. De zon is derhalve eveneens het zinnebeeld van de oerbron, van het licht van de oneindige Geest ofwel het eeuwige licht. De oerbron, waaruit alle leven voortkomt. Het licht en de kracht, waaruit ook de mens voortkomt en waaruit wij leven. Het eeuwige licht is derhalve ook in de mens besloten.

Aankomende evenementen