Online lezing 17 juni: ‘Yogapsychologie – een weg tot zelfontdekking’

Yogapsychologie gaat in op hoe het lichaam, de geest en de Ziel met elkaar zijn verbonden en laat ons onszelf kennen. Yogapsychologie omvat niet alleen de psychologie van de menselijke geest, maar biedt een transformatieve weg naar eenwording met het kosmische oneindige en tijdloze Bewustzijn.
De yogatradities, Vedanta en theosofie bieden ons handvatten op deze weg tot zelfontdekking en het transformerende pad naar Zelfrealisatie. Deze tradities bevatten geweldige inzichten over het begrijpen van de diepere lagen in onszelf, onze innerlijke wereld en relatie tot het Absoluut Bewustzijn.  
Volgens de yogatradities maar ook de theosofie en andere stromingen, bestaat de mens uit verschillende lagen of niveaus van bewustzijn. Deze meervoudigheid omvat het fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspect van de mens. We gaan in deze lezing dieper in op het kennen van onszelf en methoden om de lagere aard of lichamen te overstijgen en onze hoogste (buddhi) intelligentie te cultiveren.
Daaruit ontstaan vragen zoals: hoe kan je jezelf fijngevoeliger afstemmen om de diepten en lagen van je bewustzijn te leren kennen? En daardoor een dieper begrip te krijgen van Bewustzijn, het leven, jezelf als individu en onze menselijke ervaring. Wat is de werking van dualiteit en hoe kan je die overstijgen? Welke natuurkrachten werken in ons en hoe kunnen we anders kijken naar lijden en obstakels gebruiken om te groeien en inzichten op te doen? Hoe cultiveren we een ‘sattvisch’ of harmonieus bewustzijn dat voorbij gedachten gaat? Vragen waar de wijsheidstradities en moderne inzichten antwoorden op proberen te formuleren.
Yogapsychologie biedt ons diepe inzichten over onszelf en toepasbare methodieken om het lagere zelf te overstijgen op het pad naar Zelfrealisatie.
We laten ons inspireren door ideeën en methodieken van klassieke en moderne leraren, van Krishnamurti tot I.K. Taimni, Sri Ram, Ravi Ravindra, Annie Besant en Swami Sivananda, en eigentijdse therapeuten als Gabor Maté, Bessel van der Kolk, de theosoof Vic Hao Chin en anderen. 
De lezing voert van theorie naar praktische toepassing in ons dagelijks leven en geeft je inzichten en handvatten die je meteen toe kan passen.
Onderwerpen in deze lezing zijn:

  • Bewustzijn, het ego of ‘ik’ en Zelfrealisatie
  • Kennis van het Zelf cultiveren
  • Concepten uit de Veda’s en de yoga sutra’s van Patanjali zoals de aard van de denkgeest & gedachten, neigingen en patronen en meditatie en hoe daaraan voorbij te gaan
  • Werken met de samengestelde lagen van de mens – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
  • De werking van natuurkrachten in ons
  • Transformatieve methoden op de weg naar Zelfrealisatie

Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Meer informatie vind je op www.yogafilosofie.nl onder agenda.

De lezing wordt gegeven door: José van der Loop
Datum: 17 juni 2024
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten – 15 euro – na betaling via Tikkie ontvang je een Zoom link
Locatie: online via Zoom
Aanmelden via: 

De lezing wordt gegeven door José van der Loop in samenwerking met de Theosofische Vereniging Nederland. Meer informatie: www.yogafilosofie.nl en www.theosofie.nl

Online lezing 22 april: De aard van Bewustzijn en de mens

ZOOM ‘De aard van Bewustzijn en de mens – inzichten vanuit de Veda’s en de theosofie’
Deze lezing wordt gegeven door José van der Loop in samenwerking met de Theosofische Vereniging in Nederland. Meer informatie: www.yogafilosofie.nl en www.theosofie.nl

Bewustzijn, Goddelijkheid, het Absolute, de Bron, het zijn allemaal begrippen om het ene Bewustzijn te duiden dat in ons huist. Het onderzoeken van de aard van Bewustzijn gaat in op het vinden van antwoorden op dit uiterst intrigerende en wezenlijke vraagstuk voor ons.

Want wie de geschriften van de Veda’s of tradities zoals Advaita Vedanta of zelfs yogafilosofie bestudeert, komt al snel uit bij fundamentele vraagstukken zoals: wat is de aard van het Absoluut Bewustzijn, wat is de natuur van onze Ziel, wat zijn de kenmerken van het ego en hoe verhouden Bewustzijn, de Ziel en ons ego zich tot elkaar?

Kennis hebben van wat Bewustzijn is, wat de Ziel is en wat ons ego kenmerkt, maakt onderdeel uit van de jnana yoga traditie en helpt om via ons intellect een beeld te vormen van dit onkenbare Beginsel. Zoals de theosoof Taimni schrijft: ‘De Veda’s en Upanishaden staan vol indirecte toespelingen, prachtige beschrijvingen en symbolische voorstellingen van dit onbekende en intellectueel gezien, onkenbare beginsel, en zij reiken de middelen aan waarmee wij binnen de onpeilbare diepten van ons bewustzijn een steeds levendiger besef van de aard ervan kunnen verwerven’.

Deze lezing biedt inzichten en perspectieven over deze intrigerende onderwerpen vanuit de Veda’s en de theosofie:

–           Definities over de aard van het Alomvattend Bewustzijn
–           Wat is de aard van ons individueel bewustzijn
–           Wat zijn de kenmerken van ons ego
–           De relatie tussen Bewustzijn en de Ziel
–           Het meervoudig beeld van de mens
–           De natuur van de illusie
–           De wet van het Ene en het vele
–           De transformerende kracht van liefde

Het is verrijkend om verschillende ideeën te bestuderen en naast elkaar te leggen want de diverse tradities bevatten waarheden waarmee je je eigen beeld compleet kan maken.

Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Meer informatie vind je op www.yogafilosofie.nl onder agenda.

De lezing wordt gegeven door: José van der Loop
Datum: 22 april 2024
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten – 15 euro – na betaling via Tikkie of per bank ontvang je een Zoom link
Locatie: online via Zoom
Aanmelden via: 

De volgende lezing van José in deze reeks is op 17 juni 2024 Ýogapsychologie – een weg van zelfontdekking’

Aankomende evenementen