Openbare lezing 21 juni: De stem van de stilte – Ingmar de Boer

H.P. Blavatzky’s boek De Stem van de Stilte is een weergave van drie tekstfragmenten die elk een specifieke fase van het spirituele pad beschrijven.
Tijdens deze avond kunnen we de spirituele beoefening die in de drie fragmenten wordt beschreven gezamenlijk bespreken, alsmede de fundamentele keuzes en moeilijkheden die daarmee gepaard gaan.
Ingmar de Boer is vicevoorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland.

Met deze lezing sluiten we ons jaarthema “Struikelend op het Pad” af. Deze lezing stond eerder gepland op 19 januari, maar kon toen niet doorgaan. 

Start nieuwe activiteit: Mantra Zingen

 

Het is algemeen bekend dat het gezellig is om gezamenlijk te zingen. Echter dat geldt niet voor het mantra zingen. Mantra zingen heeft betrekking op devotie, de verbinding met een hogere dimensie. Het herhalen van een korte zin, soms uren durend of 108 keer aanroepen; het is afhankelijk van de traditie die erbij hoort. De vraag is wat heb je eraan om mantra te zingen ? De ervaring leert dat er een zuivering en vrede ontstaat die diep in je hart verankerd zal worden. Zodoende kan het als een verrijking voor het leven gelden.

Er staat voorlopig zeven keer gepland om de smaak te proeven, het wordt een zo laag mogelijke drempel voor de deelnemers om kennis te maken met een stuk eeuwenoude traditie van de mensheid. Nieuwsgierig geworden? Informatie en aanmelden via .

Start nieuwe studiegroep: Inleiding Astrologie

In deze studiegroep maken we kennis met basisbegrippen uit de astrologie. Aan de orde komen: wat is een geboortehoroscoop, wat symboliseren de tekens van de dierenriem en welke invloed hebben planeten? Verder: de twaalf huizen in een horoscoop, de betekenis ervan en de invloed van de stand van planeten ten opzichte van elkaar. We leren om zelf een horoscoop te berekenen, al dan niet met behulp van een computerprogramma. Doel is dat we uiteindelijk een horoscoop kunnen “lezen”, dat wil zeggen interpreteren om zodoende meer inzicht in onszelf en/of anderen te verkrijgen. Het verwerven van dit inzicht staat voorop. De vraag of je met astrologie concrete gebeurtenissen kunt “voorspellen” komt zeker aan de orde, maar het hoe en wat daarvan valt grotendeels buiten deze cursus. Het leren kijken door een “astrologische bril” staat voorop.

Bijeenkomsten zijn iedere eerste vrijdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur, voor het eerst op 6 oktober. We maken gebruik van het boek “Syllabus Astrologie voor Beginners” van de Nederlandse astroloog Johan Ligteneigen. Dit boek is te bestellen via de volgende link:
https://www.bravenewbooks.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/?q=Astrologie+voor+beginners
Aanschaf hiervan (gedrukt of als e-book) is vereist om mee te kunnen doen. De rest van het studiemateriaal wordt digitaal verstrekt en er zijn geen verdere kosten. Aantal bijeenkomsten: plusminus acht.
Begeleider is Adriaan Klaasse, bereikbaar via .

Aankomende evenementen