Analytisch Idealisme en Theosofie – drie bijeenkomsten in Naarden

Drie bijeenkomsten in Naarden aan de hand van video’s van Bernardo Kastrup.
De fysisch-materialistische wetenschap is een grens gepasseerd. Vooral de
deeltjesfysica (quantumfysica) is voorbij een grens gegaan van wat men aanvankelijk materie noemde. Wat voorbij die grens werd gevonden, werd benoemd en geduid zoals men in het materialistische denken gewend was. Bijvoorbeeld wordt het woord deeltje gegeven aan iets wat geen deeltje meer is. Wat betreft het woord golf: de wetenschap blijkt niet goed te kunnen uitleggen “wat” er precies “golft”. Wetenschappers zouden consequenties kunnen trekken uit wat is ontdekt, en hun denkwijze en visie hieraan kunnen aanpassen. Dat zou een hele omwenteling van onze visie op de realiteit kunnen betekenen. Zo’n alternatieve visie kennen we al wel, namelijk uit niet-westerse culturen, vooral in het oosten. Ook uit westers idealisme en mystiek kennen we zulke alternatieve visies. Blijven we trouw aan onze moderne manier van denken, van empirisch onderzoek, logica en rede dan kom je op het spoor van metafysisch idealisme, een nietmaterialistische zienswijze.

Eén van de vormen van metafysisch idealisme zullen we in deze bijeenkomsten samen bestuderen. Het analytisch idealisme van Bernardo Kastrup is een filosofie die zijn basis heeft in het moderne etenschappelijke denken, maar het materialisme kritiseert en uiteindelijk overstijgt. Boeiend en verrassend is het, te zien dat deze visie als twee druppels water lijkt op alternatieve oosterse visies en esoterische kennis van duizenden jaren oud. In de video’s van Bernardo Kastrup wordt dit aspect niet specifiek benoemd, maar in de drie bijeenkomsten kunnen we die vergelijking wel aan bod laten komen. Deze drie bijeenkomsten Per mail kun je aangeven dat je interesse hebt om deel te nemen. Je krijgt dan de links van de video’s plus Nederlandstalige transcripten per mail toegestuurd. Per bijeenkomst behandelen we de stof van drie of vier video’s. De locatie van de bijeenkomsten is gebouw Ashrama (en St Michael’s House) op het landgoed van het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Meedoen betekent dat je voorafgaand aan de bijeenkomst een aantal video’s thuis bekijkt, waarna we dan tijdens de bijeenkomst met elkaar de ideeën verder kunnen onderzoeken. Daarnaast kunnen we samen onderzoeken waar en hoe deze nieuwe filosofie te vergelijken is met de oude wijsheid en de ideeën van eigentijdse spirituele bewegingen. Hoe zouden deze ogenschijnlijk zeer verschillende vormen elkaar kunnen inspireren?

Toegankelijkheid
Om deel te nemen hoef je geen natuurkundige te zijn. Het materiaal wordt in de video’s luchtig vanuit een gemakkelijke stoel besproken. We kunnen daardoor zo laagdrempelig mogelijk met deze nieuwe filosofie kennismaken. Voor spiritueel geïnteresseerden kan dit materiaal een eerste stap vormen tot een op modern denken gebaseerde manier van kijken naar de werkelijkheid. Wat betreft de kosten voor deelname: hierin wordt voorzien door de Theosofische Vereniging in Nederland, zodat aan deelnemers alleen een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Overpeinzen, mijmeren/mediteren en onderling uitwisselen.
Onze hersenen moeten de tijd krijgen te wennen aan de nieuwe breinpaden. We ontdekken tijdens de studie wellicht dat we, zonder het ons te realiseren, ondanks onze spirituele interesse vaak toch steunen op materialistisch denken. In de groepsbijeenkomsten zullen we onze ervaringen delen, en van elkaar leren. Kastrup zegt in één van de video’s:
Er zijn veel mensen en instellingen die pleiten voor idealisme gebaseerd op introspectie zoals meditatie, spiritualiteit, religie. [… Ik vond] dat er ook een logisch en empirisch argument is voor analytisch idealisme dat niet afhankelijk is van persoonlijk spiritueel inzicht, en dat is waar wij ons op toeleggen en wat we proberen over te brengen.

Gegevens in het kort
Locaties: Ashrama (20 en 27 april) en St Michael’s House (18 mei) op het ITC in Naarden.
Adres Ashrama: Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Adres St Michael’s House: Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
Data 20, 27 april en 18 mei 2024
Kosten vrijwillige donatie voor koffie en thee
Begeleiding Ad Rek
Aanmelden Ad Rek: 

 

Links met meer informatie
a. https://opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialist-science
b. https://galileocommission.org/report/
c. https://www.essentiafoundation.org/
d. https://www.youtube.com/watch?v=X9MRsGiAaBw
e. https://nl.wikipedia.org/wiki/Perennialisme

Aankomende evenementen