Utrecht Multiple Color Gradient Skyline Banner

Online lezing 22 april: De aard van Bewustzijn en de mens

ZOOM ‘De aard van Bewustzijn en de mens – inzichten vanuit de Veda’s en de theosofie’
Deze lezing wordt gegeven door José van der Loop in samenwerking met de Theosofische Vereniging in Nederland. Meer informatie: www.yogafilosofie.nl en www.theosofie.nl

Bewustzijn, Goddelijkheid, het Absolute, de Bron, het zijn allemaal begrippen om het ene Bewustzijn te duiden dat in ons huist. Het onderzoeken van de aard van Bewustzijn gaat in op het vinden van antwoorden op dit uiterst intrigerende en wezenlijke vraagstuk voor ons.

Want wie de geschriften van de Veda’s of tradities zoals Advaita Vedanta of zelfs yogafilosofie bestudeert, komt al snel uit bij fundamentele vraagstukken zoals: wat is de aard van het Absoluut Bewustzijn, wat is de natuur van onze Ziel, wat zijn de kenmerken van het ego en hoe verhouden Bewustzijn, de Ziel en ons ego zich tot elkaar?

Kennis hebben van wat Bewustzijn is, wat de Ziel is en wat ons ego kenmerkt, maakt onderdeel uit van de jnana yoga traditie en helpt om via ons intellect een beeld te vormen van dit onkenbare Beginsel. Zoals de theosoof Taimni schrijft: ‘De Veda’s en Upanishaden staan vol indirecte toespelingen, prachtige beschrijvingen en symbolische voorstellingen van dit onbekende en intellectueel gezien, onkenbare beginsel, en zij reiken de middelen aan waarmee wij binnen de onpeilbare diepten van ons bewustzijn een steeds levendiger besef van de aard ervan kunnen verwerven’.

Deze lezing biedt inzichten en perspectieven over deze intrigerende onderwerpen vanuit de Veda’s en de theosofie:

–           Definities over de aard van het Alomvattend Bewustzijn
–           Wat is de aard van ons individueel bewustzijn
–           Wat zijn de kenmerken van ons ego
–           De relatie tussen Bewustzijn en de Ziel
–           Het meervoudig beeld van de mens
–           De natuur van de illusie
–           De wet van het Ene en het vele
–           De transformerende kracht van liefde

Het is verrijkend om verschillende ideeën te bestuderen en naast elkaar te leggen want de diverse tradities bevatten waarheden waarmee je je eigen beeld compleet kan maken.

Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Meer informatie vind je op www.yogafilosofie.nl onder agenda.

De lezing wordt gegeven door: José van der Loop
Datum: 22 april 2024
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten – 15 euro – na betaling via Tikkie of per bank ontvang je een Zoom link
Locatie: online via Zoom
Aanmelden via: 

De volgende lezing van José in deze reeks is op 17 juni 2024 Ýogapsychologie – een weg van zelfontdekking’

Analytisch Idealisme en Theosofie – drie bijeenkomsten in Naarden

Drie bijeenkomsten in Naarden aan de hand van video’s van Bernardo Kastrup.
De fysisch-materialistische wetenschap is een grens gepasseerd. Vooral de
deeltjesfysica (quantumfysica) is voorbij een grens gegaan van wat men aanvankelijk materie noemde. Wat voorbij die grens werd gevonden, werd benoemd en geduid zoals men in het materialistische denken gewend was. Bijvoorbeeld wordt het woord deeltje gegeven aan iets wat geen deeltje meer is. Wat betreft het woord golf: de wetenschap blijkt niet goed te kunnen uitleggen “wat” er precies “golft”. Wetenschappers zouden consequenties kunnen trekken uit wat is ontdekt, en hun denkwijze en visie hieraan kunnen aanpassen. Dat zou een hele omwenteling van onze visie op de realiteit kunnen betekenen. Zo’n alternatieve visie kennen we al wel, namelijk uit niet-westerse culturen, vooral in het oosten. Ook uit westers idealisme en mystiek kennen we zulke alternatieve visies. Blijven we trouw aan onze moderne manier van denken, van empirisch onderzoek, logica en rede dan kom je op het spoor van metafysisch idealisme, een nietmaterialistische zienswijze.

Eén van de vormen van metafysisch idealisme zullen we in deze bijeenkomsten samen bestuderen. Het analytisch idealisme van Bernardo Kastrup is een filosofie die zijn basis heeft in het moderne etenschappelijke denken, maar het materialisme kritiseert en uiteindelijk overstijgt. Boeiend en verrassend is het, te zien dat deze visie als twee druppels water lijkt op alternatieve oosterse visies en esoterische kennis van duizenden jaren oud. In de video’s van Bernardo Kastrup wordt dit aspect niet specifiek benoemd, maar in de drie bijeenkomsten kunnen we die vergelijking wel aan bod laten komen. Deze drie bijeenkomsten Per mail kun je aangeven dat je interesse hebt om deel te nemen. Je krijgt dan de links van de video’s plus Nederlandstalige transcripten per mail toegestuurd. Per bijeenkomst behandelen we de stof van drie of vier video’s. De locatie van de bijeenkomsten is gebouw Ashrama (en St Michael’s House) op het landgoed van het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Meedoen betekent dat je voorafgaand aan de bijeenkomst een aantal video’s thuis bekijkt, waarna we dan tijdens de bijeenkomst met elkaar de ideeën verder kunnen onderzoeken. Daarnaast kunnen we samen onderzoeken waar en hoe deze nieuwe filosofie te vergelijken is met de oude wijsheid en de ideeën van eigentijdse spirituele bewegingen. Hoe zouden deze ogenschijnlijk zeer verschillende vormen elkaar kunnen inspireren?

Toegankelijkheid
Om deel te nemen hoef je geen natuurkundige te zijn. Het materiaal wordt in de video’s luchtig vanuit een gemakkelijke stoel besproken. We kunnen daardoor zo laagdrempelig mogelijk met deze nieuwe filosofie kennismaken. Voor spiritueel geïnteresseerden kan dit materiaal een eerste stap vormen tot een op modern denken gebaseerde manier van kijken naar de werkelijkheid. Wat betreft de kosten voor deelname: hierin wordt voorzien door de Theosofische Vereniging in Nederland, zodat aan deelnemers alleen een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Overpeinzen, mijmeren/mediteren en onderling uitwisselen.
Onze hersenen moeten de tijd krijgen te wennen aan de nieuwe breinpaden. We ontdekken tijdens de studie wellicht dat we, zonder het ons te realiseren, ondanks onze spirituele interesse vaak toch steunen op materialistisch denken. In de groepsbijeenkomsten zullen we onze ervaringen delen, en van elkaar leren. Kastrup zegt in één van de video’s:
Er zijn veel mensen en instellingen die pleiten voor idealisme gebaseerd op introspectie zoals meditatie, spiritualiteit, religie. [… Ik vond] dat er ook een logisch en empirisch argument is voor analytisch idealisme dat niet afhankelijk is van persoonlijk spiritueel inzicht, en dat is waar wij ons op toeleggen en wat we proberen over te brengen.

Gegevens in het kort
Locaties: Ashrama (20 en 27 april) en St Michael’s House (18 mei) op het ITC in Naarden.
Adres Ashrama: Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Adres St Michael’s House: Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
Data 20, 27 april en 18 mei 2024
Kosten vrijwillige donatie voor koffie en thee
Begeleiding Ad Rek
Aanmelden Ad Rek: 

 

Links met meer informatie
a. https://opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialist-science
b. https://galileocommission.org/report/
c. https://www.essentiafoundation.org/
d. https://www.youtube.com/watch?v=X9MRsGiAaBw
e. https://nl.wikipedia.org/wiki/Perennialisme

Openbare lezing 19 april: Helpers op het Pad – Wim Leys

Tijdens deze bijeenkomst met Wim Leys, gaan we op zoek naar het antwoord op de volgende vragen:

Kunnen wij geholpen worden op:

 1.  Ons eigen Pad van transformatie?
 2.  In ruimere zin: op onze eigen levensweg?
 3. In nog ruimere zin: Is er hulp voor volkeren en voor de mensheid als geheel?

 

Sinds 2015 is Wim Leys nationaal voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland en werkt hij als vrijwilliger op het hoofdkantoor in Amsterdam.

Hij geeft cursussen, leidt studiegroepen en houdt voordrachten over Theosofie.

Online lezing ‘Spiritualiteit uit de woestijn’ 26 feb 2024 19:30 – 21:30 uur

De Woestijnvaders- en moeders waren een groep christelijke monniken die in de woestijnen van Egypte leefden in de 4e en 5e eeuw. Zij leidden inspirerende levens in afzondering van het drukke maatschappelijke bestaan. Hun levens inspireren velen tot op de dag van vandaag. Deze monniken streefden ernaar om de eenheid met God of het hogere te ervaren in de louterende stilte van de woestijn en in de diepten van hun hart. In deze afzondering worstelden ze net als eenieder met hun menselijkheden. Hun wijsheden zijn opgetekend in vele boeken en geschriften.

De woestijnmonniken bieden ons daarmee een schat aan levenservaring over de wijze waarop ze omgingen met bijvoorbeeld angst, woede, pijn, afgunst en onrust en het streven naar een atmosfeer van liefde, begrip en mededogen.

Wie waren deze spirituele atleten en waarom zijn zij belangrijk voor ons? Wat zijn de tijdloze wijsheden die de woestijnmonniken ons bieden en hoe kunnen wij deze in ons leven in de huidige tijd toepassen?
In deze lezing krijg je inzicht in de inspirerende raadgevingen en diepe wijsheden, levens en historische context van de woestijnvaders- en moeders. Maar ook praktische handvatten om die wijsheden in ons eigen leven toe te passen. Bijvoorbeeld de transformatieve werking van alleen zijn en stilte, de loutering van ascese, de kracht van contemplatief gebed en het streven naar het innerlijk verbonden zijn met God.

Onderwerpen in deze lezing zijn onder meer:

 • Inleiding in de vroeg Christelijke traditie van de woestijnmonniken
 • Enkele belangrijke geschriften
 • Een kijkje in de levens van woestijnvaders- en moeders
 • Inspirerende gezegden en praktische toepassing
 • De diepe transformatieve werking van alleen-zijn
 • De loutering van stilte en ascese
 • Hoe het praktiseren van liefde, mededogen en vrede een innerlijke weg vormt
 • De kracht van contemplatie en gebed
 • Ruimte voor vragen en dialoog

Deze onderwerpen worden verrijkt met eigentijdse inzichten van moderne heremieten en spiritueel leraren zoals koptische woestijnmonnik Father Lazarus, de priesters Cynthia Bourgeault en Henri Nouwen, schrijver en theoloog Mattias Rouw, de benedictijn Anselm Grün, Caroline Myss en anderen. Én hier en daar wordt natuurlijk een verbinding met yogafilosofie gemaakt om verrassende gelijkenissen te duiden en over en weer te verrijken!

Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Meer informatie vind je op www.yogafilosofie.nl onder agenda.

Exclusief voor leden van de TVN op 24 februari: Het belang van goede voeding voor lichaam en geest – lezing en workshop

Frank Tuinstra bestudeert al jarenlang de westerse mysterietraditie. Hij geeft regelmatig lezingen over de relatie tussen deze mysteriën en het alledaagse leven. Symboliek en folklore binnen de westerse cultuur krijgen daarmee een nieuw, verhelderend perspectief. Daarnaast volgde hij opleidingen binnen de Traditionele Chinese Geneeskunst op het gebied van acupunctuur, voeding en geneeskrachtige kruiden.


Op deze ledendag zullen Yoff Kau en Ria Schopman een aantal gerechten bereiden. Yoff zal ons meer vertellen over voeding volgens de 5-elementenleer (Traditionele Chinese Geneeskunde) en uitleg geven over de macrobiotiek.

Natuurlijk mogen de aanwezigen ook meehelpen en meeproeven!

Yoff Kau voltooide in 1999 de 4-jarige beroepsopleiding shiatsu therapeut (hbo-niveau) aan de Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu (NSKS). Hierbij kwam ook de 5-elementenleer regelmatig aanbod. Naast shiatsu therapeut is zij momenteel ook werkzaam als Do-In en yogadocent. Als bijscholing volgde zij enkele jaren geleden, samen met Ria Schopman, de workshop ‘Japanse medicinale voeding’ bij de NSKS. Yoff is sinds 2019 lid van de Loge Den Haag en sinds 2021 bestuurslid.

Voor verdere info: klik hier.

Activiteit 23 februari: Mantra’s zingen. Aanmelden vooraf noodzakelijk.

Mantra zingen heeft betrekking op devotie, de verbinding met een hogere dimensie. Het herhalen van een korte zin, soms uren durend of 108 keer aanroepen; het is afhankelijk van de traditie die erbij hoort.
De vraag is wat heb je eraan om mantra te zingen ? De ervaring leert dat er een zuivering en vrede ontstaat die diep in je hart verankerd zal worden. Zodoende kan het als een verrijking voor het leven gelden.
Er staat voorlopig zeven keer gepland om de smaak te proeven, het wordt een zo laag mogelijke drempel voor de deelnemers om kennis te maken met een stuk eeuwenoude traditie van de mensheid.

Let op 1: deze activiteit vindt plaats iedere vierde vrijdag van de maand en dus niet iedere eerste vrijdag van de maand, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
Let op 2: activiteit gaat alleen door bij voldoende belangstelling. Daarom per keer van tevoren aanmelden bij !

Openbare lezing 16 februari: “Het Graalmysterie van Parzival” – Benita Kleiberg

Wat is het mysterie van de graal? De graal dwingt de mens zelf op zoek te gaan naar de ontraadseling van dit mysterie. Eenieder die de moed heeft op zoek te gaan naar de graal begint evenals Parzival aan zijn eigen graalqueeste en voegt daarbij zijn ervaringen toe aan het graalverhaal.

Benita Kleiberg is van oorsprong keramiste, maar houdt zich nu bezig met schrijven van spirituele onderwerpen en lezingen geven.

Titels zijn: ‘Roos en Kabbala’ en ‘Het Graalmysterie van Parzival’.

Activiteit 26 januari: Mantra’s zingen

Mantra zingen heeft betrekking op devotie, de verbinding met een hogere dimensie. Het herhalen van een korte zin, soms uren durend of 108 keer aanroepen; het is afhankelijk van de traditie die erbij hoort.
De vraag is wat heb je eraan om mantra te zingen ? De ervaring leert dat er een zuivering en vrede ontstaat die diep in je hart verankerd zal worden. Zodoende kan het als een verrijking voor het leven gelden.
Er staat voorlopig zeven keer gepland om de smaak te proeven, het wordt een zo laag mogelijke drempel voor de deelnemers om kennis te maken met een stuk eeuwenoude traditie van de mensheid.

Let op: deze activiteit vindt plaats iedere vierde vrijdag van de maand en dus niet iedere eerste vrijdag van de maand, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Openbare lezing 19 januari: De Stem van de Stilte

H.P. Blavatzky’s boek De Stem van de Stilte is een weergave van drie tekstfragmenten die elk een specifieke fase van het spirituele pad beschrijven.

Tijdens deze avond kunnen we de spirituele beoefening die in de drie fragmenten wordt beschreven gezamenlijk bespreken, alsmede de fundamentele keuzes en moeilijkheden die daarmee gepaard gaan.

Ingmar de Boer is vicevoorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland.

Aankomende evenementen